« Магдалена

Грешница на върха на кулата!

1. Магдалена е библейско име, което означава кула.

2. Жените с това име празнуват имен ден на 22 юни.

3. Това име идва от Библията, където се разказва за грешницата Мария-Магдалена, измила краката на Исус.

4. Тя е била сподвижница на Христос и се е говорело, че е прелюбодейка, заради което средновековните писатели са тълкували името Мария-Магдалена като постоянно обвиняема.