« Екатерина

Нерешителна със силно желание за превъзходство!

1. Екатерина е гръцко име, което означава непорочна.

2. Жените с това име празнуват имен ден на 24 ноември.

3. Още от дете всяка Екатерина се отличава със силен егоизъм и желание да превъзхожда останалите.

4. Жените с това име обичат властта , но са нерешителни и могат да се разтревожат и за най-незначителните неща.

5. Екатерина има развито въображение и е много суеверна.

6. Жените с това име се нуждаят от съпруг, който да ѝ дава увереност и стабилност.