« Лидия

Общителна, отзивчива, познаваща граници!

1. Лидия е древногръцко име, което произлиза от едноименна област в Мала Азия.

2. Жените с това име празнуват имен ден на 23 март.

3. Лидия е независима, общителна и отзивчива жена.

4. Любопитството на тези жени не познава граници и винаги са готови да защитят гледната си точка.

5. Лидия може да намери изход и от най-трудната ситуация.

6. Жените с това име трябва да се научат понякога да се вслушват в съветите на другите.