« Детокс програми

Наистина ли детокс програмите са ценни и защо?