« Детокс практики

Кои и какви са 7-те детокс практики, които трябва да спазвате?

Ето принципите, които е добре да се спазват в дългосрочен план, с цел минимизиране на вредното влияние на свободните радикали и токсичните вещества: