« Какво НЕ знаем за мозъка?

Забележителен орган е мозъка. Доста голяма част от неговите функции са все още неизследвани, а в древността не се е знаело много за него. Гален е първият учен, който констатира функциите на мозъка като отговарящ за движенията, речта, чувствата, взимането на решения и т.н.