« Как човешкият мозък разпознава лица?

Като създание, човека притежава уникалната способност да разпознава огромен брой лица и да тълкува различни изражения. Тя играе важна роля в социалното взаимодействие между хората, но механизмът на обработване и съхраняване на тази сложна зрителна информация в човешкия мозък досега бе слабо изучен.

Днес учените са си поставили за цел да разберат как в зрителната кора на човешкия мозък се обработва и съхранява свързаната с разпознаване на лица информация. Използваният подход се заключавал в това човешкото лице да бъде представено като съвкупност от различни части - очи, вежди, нос, уста и т.н. За целта били използвани елементи от машинното обучение и тензорен алгоритъм, който дава възможност да се опише взаимодействието на елементи в сложни координатни системи. Специалистите успели да представят човешкото лице като набор от компоненти или изображения, които нарекли тензорни изображения. Въз основа на получените данни създали математически модел, който описва функционирането на неврони, участващи в разпознаването на лица.