« Какво НЕ знаем за мозъка?

Забележителен орган е мозъка. Доста голяма част от неговите функции са все още неизследвани, а в древността не се е знаело много за него. Гален е първият учен, който констатира функциите на мозъка като отговарящ за движенията, речта, чувствата, взимането на решения и т.н.

Избрани сайтове мозъка

Най-актуални страници мозъка

  • Какво е фетална морфология? Фетална морфология по време на бременност

  • Как се отразява алкохола на бременността? Алкохол и бременност

  • Четвърти лунарен месец на бременността