« Какво е IP адрес?

IP адрес е уникалният цифров адрес на дадена машина в интернет или локална компютърнна мрежа. Представя се чрез група цифри - например

111.222.34.5 – адресира дадена машина в интернет. Всеки компютър, свързан към интернет, има IP адрес.

Избрани сайтове адрес

Най-актуални страници адрес

  • Външно Министерство- новини, телефони и контакти с МВнР Министерство на Външните Работи | Външно Министерство

  • Централа на Сосиете Женерал Експресбанк АД Варна- адрес , телефон, факс Сосиете Женерал Експресбанк АД

  • Създаване на фирмена фейсбук страница Създаване на фейсбук страница