« Пътуваща целувка-значение

Пътуващата целувка стартира от върха на главата, най-често от челото, след което се спуска към устните, където може да се задържи колкото ви е приятно, продължава надолу по врата и раменете към ръцете и дланите. Стигне ли дотам, пътуващата целувката се връща по обратния път към устните и челото. Целта на пътуващата целувка е недвусмислена, а колкото по-малко са дрехите, толкова по-дълъг ще бъде пътят на пътуващата целувка.