« Целувка по челото-значение

Целувката по челото, означава, че сте просто приятели. Според това как точно я поставяте-целувката или получавате-целувката обаче, тя-целувката би могла да бъде изява и на дълбока привързаност към някого, на когото държите особено много. Повечето хора я използват-целувката по челото като "стартова" целувка, за да изразят симпатията си и/или увлечението си по някого, когото познават от скоро.