« Целувка по меката част на ухото-значение

Целувката по меката част на ухото е много подобна на целувката по една от устните, при тази целуващият "засмуква" плътта на партньора си, а контекстът е сексуален. За още по-голям ефект, целуващия би могъл да използва и езика си, прокарвайки го с нежни движения по месестата част от ухото.