« Целувката на гущера-значение

Гущеровата целувка-целувката на гущера, се отличава с многократни пъхвания и изваждания на езика в устата на партньора ви, подобно на изстрелванията на съответния орган на гущера, когато ловува. Целувката на гущера би могла да се прилага и на други места…