« Въздушна целувка-значение

Въздушната целувка е и приятелска целувка, без да има директно съприкосновение на устните на целуващия с устните или друга част от тялото на целунатия. Въздушната целувка е особено популярна сред жените, използващи червило, които поздравяват приятелките си по този начин – опирайки бузата си в тази на съответния човек, като същевременно произвеждат звучна въздушна целувка в нищото.