« Заблуда или принуда?

В най-общи линии похватите за контрол на съзнанието използват елементи на заблуда, принуда или комбинация от двете.