« Принуда

Другите две Убийствени сили – Насилие и Погребване – разчитат на елемента принуда, за да постигнат своите цели. Лънг казва още:

Колкото и грубо да звучи, ще се смаете, като видите колко много може да постигне подходящата тояга – стига да бъде надигната над подходящата глава в подходящото време.

И също така ще се смаете, като видите как няколко ампера електричество – умело приложени – могат набързо да извадят преговорите от задънена улица.

В днешния свят има толкова много хаос, жестокост и злоба просто защото разрешаваме да мине твърде много време между очевидното престъпление и също така очевидното наказание.