« Контрол чрез сила

От векове насам голям брой от хората, усвоили т.нар. черна наука са създали определени системи и правила – едни мъдри, други не чак толкова, но всички целящи да ни помогнат да отворим костеливия орех на човешкия разум, за да го манипулираме.

Доста от тези методи са били повлияни от конкретното време и конкретния климат и може би нямат същата ефикасност другаде или пък точно сега. Други методи имат по-универсална приложимост и са също тъй успешни – ако не влизат в противоречие със закона – днес, както и при създаването си преди векове.

Така или иначе, за нас, интересуващите се не само от повърхностното положително мислене, но и от черна наука за контрол над съзнанието, повечето от тях заслужават да бъдат изследвани.