« Разсейването

Когато споровете между селяни в средновековна Европа, заплашвали да всеят раздор в общината, спорещите получавали строга заръка „Дръжте църквата насред селото„; с други думи, съсредоточете се върху общата картина – помислете си например как вашият дребнав спор ще засегне общината и съседите.

Съсредоточаването винаги е номер едно. Загубим ли го, губим и целта, каквато и да е тя.

Ако врагът успее да ни разсее – дори за миг – това ще му стигне, за да ни забие нож в гърба, независимо дали е въоръжен с истински нож или с острието на разума.

Разсейването е врата към гибелта. Затова „изкуството да разсейваме“ е задължителна дисциплина в „Института по Контрол на съзнанието“.

От експертите по психологическа война до дребните мошеници, от илюзиониста, който вади зайци от шапка, до конспиратора, който вади бомба пред вас, почти цялата Черна наука за контрол на съзнанието се свежда до едното простичко разсейване.