« Дадености на разума

Контрола на съзнанието е преди всичко наука за даденостите на разума. А когато говорим за тях, делим ги на два типа: вродена интелигентност и натрупани данни, а именно: