« Вродена интелигентност

Потенциалът на разума, с който се раждаме, както и придобитата в хода на живота ни интелигентност (опит, обучение и умения), се нарича вродена интелигентност.