« Натрупани данни

От друга страна, натрупаните данни са късчета информация, които събирате, за да постигнете конкретна цел. Най-добрият пример за това са данните, които събираме за нашите врагове, техния „лагер“ и намеренията им.

Тези данни за враговете се събират по два начина:

Наблюдение (включително и задълбочено проучване).

Проникване в мисленето на врага чрез знаците, които ни дава самият той – безплатно, неволно или след като приложим достатъчно… стимули.

След като съберем достатъчно данни чрез наблюдение и проникване в мислите на врага, можем да ги приложим по два метода: