« Изненада

повечето хора така и не се доближават до пълните възможности на вродената си интелигентност.

Най-важният фактор, определящ доколко ще се приближим до максимално използване на духовния си потенциал, е усърдието ни да се научим вярно да възприемаме и обработваме информацията за света.

Не забравяйте – ние, хората, имаме две „страни“ на мозъка си: лявото полукълбо, което се занимава с праволинейното и логично мислене, и по-абстрактното, артистично дясно полукълбо.

Макар че използваме и двете половини от мозъка си, при всеки от нас доминира една от тях, лявата или дясната.

Хората с доминиращо ляво полукълбо са по-методични в мисленето, те обичат да организират и постигат нещата в живота си стъпка по стъпка.

От тези хора излизат добри, трезви ръководители, но те рядко печелят награди за творчество и нововъведения. Лесно е да разберем дали при някого доминира лявото или дясното полукълбо по вербалните и невербалните сигнали, които подава.

Определянето дали при нашия враг доминира дясното или лявото полукълбо ни подсказва как той възприема, набавя и обработва информация за света:

Дали е абстрактен мислител, или по-конкретен (буквален) мислител?

Използва ли научни разсъждения, преди да вземе решение, или „магическото“ мислене (например волята на Съдбата или лотарията) ръководи неговия свят?

Способен ли е да бъде обективен, или винаги подхожда субективно в отношенията си с другите?

Накъде е насочен – навътре в себе си (интроверт) или навън (екстроверт)?

Дали е самотник, който предпочита да действа самостоятелно, или се нуждае от сигурността на тълпата, което го кара да търси насърчение и одобрение от другите?

Кое го движи – съзнателни амбиции или подсъзнателни мотиви на Тъмната страна, за които не подозира?