« Кои са трите вида съзнание?

Три степени на съзнание има у човека:

Първата е заинтересована от физическата, от материалната страна на живота.

Втората е заинтересована от духовната страна на живота, а третата представя:

Заспалия човек, който от нищо не се интересува. Той очаква да дойде при него Исус, да го събуди, и след това да се прояви истинският му живот. Хората се делят на четири категории:

първата категория хора живеят в своето подсъзнание; втората категория хора живеят в своето съзнание; третата категория - в своето самосъзнание и четвъртата - в свръхсъзнанието си.Подсъзнание и свръхсъзнание означават два Божествени полюса. Единият полюс означава човешката душа, а другият - човешкият дух. Съзнанието и самосъзнанието представят другите два полюса - единият означава човешкото сърце, а другият - човешкият ум. Разчитай на това, което е вложено в твоето подсъзнание и свръхсъзнание, а не на това, което е вложено в твоето съзнание и самосъзнанието ти. 


Подсъзнание и свръхсъзнание представляват два полюса на душата, чрез които човек се проявява. Те представляват същината на човека. Той някога е живял в подсъзнанието и в свръхсъзнанието, дето се крият всички негови възможности. 


Подсъзнанието и свръхсъзнанието представляват две велики течения, които отиват към центъра на земята. Човешкият дух, човешката душа трябва да бъдат обединени, за да намерят истинския път на своето развитие.