« Заблуда

Използвайки план за атака, изграден върху заблуда, ние най-напред откриваме и бързо използваме всяка грешка на нашия неприятел – недостатъци на възприятието, недостатъци на личността, фатални пропуски в плановете му за бъдещето.

Грубо казано, това означава безмилостно да използваме всяка слабост, която открием в него или неговия свят, като прилагаме измами, за да засилим объркването му и да запълним докрай със съмнения вече обърканата му глава.

Първите четири Убийствени сили – Слепота, Подкуп (шантаж), Промиване на мозъка и обвързване на врага чрез Кръвни връзки – се основават на този елемент на заблуда.