« Сисовиден израстък, уши, черва

Зад всяко ухо се напипва малка костичка, наричана сисовиден израстък. Притискайте я пряко, отдолу и отстрани. По такъв начин оказвате въздействия върху червата, ободното черво и ушите.