« Ободно черво, бъбреци.

Двойна точка пред ушите в горния край на скулите. Тук е връзката на мозъка с бъбреците и ободното черво.