« Двойно виждане, черва

Намира се в предния край на слепоочните кости - там, където се допират до челната кост. Точките са от двете страни на главата. Чувствителността или болката в тях издава проблеми с черепномозъчните нерви. Тази точка лекува двойното виждане и червата.