« Целия организъм, очите, душевното състояние

Костна издатинка, която минава от слепоочието през средата на челната кост и след това върви нагоре около 5 см по протежение на областта непосредствено пред точката, в която слепоочната кост се среща с челната кост. Тази петсантиметрова област въздействува върху някои състояния на очите. Средната част през челото оказва цялостно въздействие върху организма и душевното състояние. Точка 5 непосредствено над началото на всяка вежда лекува “нефокусираното зрение”.