« Мозък, гръбначномозъчни нерви

Точките са на 5 см над точка 17.