« Инфекции

Контролирайте грижливо тези точки в задната страна на скулите. Ако мястото е чувствително, това може да означава, че има инфекция някъде в главата или в друга част на тялото.