« Мозък, очи

Малката вдлъбнатинка във външния долен край на очницата. Лекува очите и някои душевни състояния.