« Разтворители за строителни материали

Отстраняването на замразени разтвори често води до сериозни затруднения. Производителите са направили всичко, за да направят битума, бетона, пяната и т.н. Какви разтворители ще помогнат в този случай.