« Разтворител за битумни разтворители

толуен, разтворител, бензин, бял спирт