« Разтворител за битумни разтворители

толуен, разтворител, бензин, бял спирт


склад за разтворители  склад за разтворители  

органични разтворители

Органични разтворители, разредители, химикали, препарати alelbg.com - вашият доверен партньор в бизнеса  какво означава » www.alelbg.com 


толуен

Производство на химични вещества с органични разтворители- толуен, ксилол, минерален терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан.  какво означава » www.alelbg.com