« Разтворители за бои и лакове

Практически всички разтворители за лакове, бои и емайли са летливи органични вещества с ниска точка на кипене. Тези свойства осигуряват бързо изсушаване на съставите след приложение.

Разтворители са: