« Разредител за каучук и гума

толуен и други са подходящи за отстраняване на вещества органични разтворители   (гума се разтваря, гумени набъбва и се разпада)


толуен

Производство на химични вещества с органични разтворители- толуен, ксилол, минерален терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан.  какво означава » www.alelbg.com 


съхранение на органични разредители

съхранение на органични разредители  какво означава » www.alelbg.com 

производство на разредители производство, доставка и спедиция на разредители, окислители и всичко необходимо за боята