« Разредител за каучук и гума

толуен и други са подходящи за отстраняване на вещества органични разтворители   (гума се разтваря, гумени набъбва и се разпада)