« Разредител за каучук и гума

толуен и други са подходящи за отстраняване на вещества органични разтворители   (гума се разтваря, гумени набъбва и се разпада)


органични разтворители

Органични разтворители, разредители, химикали, препарати alelbg.com - вашият доверен партньор в бизнеса  органични разтворители  www.alelbg.com какво означава »  


толуен

Производство на химични вещества с органични разтворители- толуен, ксилол, минерален терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан.  толуен  www.alelbg.com какво означава »