« Парафинов восък

керосин, бял спирт, бензин, ацетон.