« Задаване на разтворител

разтворител

Тип боя

хомогенен   разтворители

 

Разтворител (по-точно разредител) на акрилна боя, боя на водна основа   и други водни бои и гризачи

Бензин (бензин, галоша, нефрас)

Разтворителни масла и битумни бои, лакове, емайли

разтварям в терпентин

Разтворители и алкидни стиролни бои

Бял дух

Разтворители и алкидни бои и емайллакове (включително PF-115, PF-133, PF-266), битумни мастики, лак GF-166, грунд GF-021

Разтворител (нефт)

Разтворител на глиптални и битуминозни лакове и бои (включително меламиноалкидни).

Ксилен (нефт)

Разтворител на глиптални и битуминозни лакове и бои, епоксидна смола.

 

Препарат за отстраняване на перхлоровинил

Комбинираните (броя) разтворители

Разтворител 645

Нитроцелулозен разтворител

Разтворител 646

Универсален разтворител за нитрорасок, нитро емайли, нитролаков общо предназначениесъщо така епокси, акрил, разтворител

Разтворител 647

Разтворители нитроеми, нитролак за автомобили

Разтворител 649

Разтворителят NC-132k; GF 570Rk

Разтворител 650

Разтворител авто емайл NTS-11; GF 570Rk

Разтворител 651

Маслен разтворител

Разтворител R-4

Полиакрилат, перхлоровинил, бои и лакове с кополимери на винилхлорида с винилиден хлорид или винилацетат

Разтворител R-5

Перхлорвинил, полиакрилат, епоксидна смола

Разтворител R-6

Меламин-формалдехид, каучук, поливинил-бутирал

Разтворител R-7

Разреждане на лак VL-51

Разтворител R-11

Перхлорвинил, полиакрилат

Разтворител R-14

Епоксидни емайли, втвърдени с изоценатни втвърдители

Разтворител R-24

perchlorovinyl

R-40 разтворител

епоксидна

R-60 разтворител

Крезол-формалдехид, поливинилбутирал

Разтворител Р-83

Epoksiefirnye

Разтворител R-189

Разтворител за полиуретанов лак

Разтворител R-219

Разтворител от полиестерна смола

Разтворител Р-1176

Разтворител на полиуретанови бои и емайли

Разтворител RL-176

Полиакрилат, полиуретан

Разтворител RL-277

полиуретан