« Разтворител за бетон, цимент, варов разтвор

смес от концентрирана киселина, защитни вещества за метали и инхибитори.