« Маски за скриване на личността

Тези маски понякога са използвани с цел дадено лице да не бъде разпознато поради една или друга причина. Някои такива причини за използването на тези маски са: