« Ку-клукс-клан

В случая на Ку-клукс-клан конусообразните бели маски имат за цел не само да прикриват личността, но и да създават чувство на превъзходтсво и страхопочитание.