« Свидетел

По наказателно дело в съда може да се появи с маска на лицето, за да се избегне неговото разпознаване от хора, които биха го преследвали