« Доброволческа организация

Употреба на маски от местна доброволческа организация за поддържане на обществения ред и дисциплина, понякога наричани виджиланте