« Приятелска услуга

Действието, което не е заплатено от фирма или физическо лице, на друго физическо лице или фирма, с което е извършена реализация на продукт или дейност на физическото лице или фирмата, в чиято полза или последваща непредвидена или предвидена вреда е насочено това действие, се нарича приятелска услуга или още помощ.