« Мечешка услуга

Действието, което не е поискано от фирма или физическо лице, на друго физическо лице или фирма, с което е извършена реализация на продукт или дейност на физическото лице или фирмата, с неправилна-непредвидима стратегия и действие, които са довели до неочаквани и неприятни резултати и последствия за лицето или фирмата, към които са били предназначени, се наричат Мечешка услуга!