« Медицински услуги

Съществуват различни видове медицински услуги. Това са диагноза, различни видове изследвания, амбулаторно лечение. За да стигнете до частна клиника, трябва само да имате определен финансов ресурс и да се стремите към възстановяване. Частни медицински услуги се предоставят на абсолютно всички, независимо от гражданството.