« Бизнес услуга

Действието, което бива заплатено от фирма или физическо лице на друго физическо лице или фирма, с което е извършена реализация на продукт или дейност на физическото лице или фирмата, в чиято полза или последваща непредвидена или предвидена вреда е насочено това действие, се нарича бизнес услуга.