« Огнян

Огън и мълния!

1. Огнян означава да е огнен, но да не му вреди огън и мълния.

2. Има имен ден на 8 ноември / от еврейското Серафим означаващо пламенен, огнен/; 2 януари /Свети Серафим Саровски /; 20 декември / от латинското Игнат означаващо пламенен, огнен/; 6 февруари /Свети Фотий от гръцкото пламък, светлина/; 17 юли /Огнена Марина /.


Огнян Донев

Софарма имоти запази дивидента от поне 16.4ст на акция като през 2021 делът на Софарма АД в двужеството се увеличи от 3.78 до почти 33%  Огнян Донев  www.investor.bg какво означава »