« Кубрат

Цял и завършен!

1. Кубрат е авестийско име и означава цял, завършен.

2. Това име е популярно от прабългаския хан Кубрат, който е бил владетел на Стара Велика България.