« Борислав

Необикновен мечтател, борещ се за справедливост!

1. Името Борислав е славянско и означава славна победа.

2. Хората с това име празнуват имен ден на 2 май.

3. Всеки Борислав е много упорит, но винаги може да избухне, ако нещо не му хареса.

4. Мъжете с това име са истински борци за справедливост, като се стремят да защитават слабите и хората в неравностойно положение.

5. Борислав е необикновен мечтател и съзнанието му често е пълно с интересни идеи.

6. Хората с това име са способни на дълбоко съчувствие и съпричастност.