« Олигозооспермия

Намалението на концентрацията на сперматозоидите в семенната течност, се нарича Олигозооспермия!

Според СЗО, които са предназначени за оценка на критериите и показателите на спермата, в 1 милилитър сперматозоиди при здрав човек трябва да бъде най-малко 15-40 милиона сперматозоиди. Отклоненията от тези стойности надолу са причина за установяване на диагноза “олигозооспермия”